Senior Business Functional Analyst

Cílem této pozice je prioritně analyzovat obchodní požadavky, provádět funkční analýzu a architektonický návrh systémů SRB = Jednotný výbor pro řešení krizí.  Na tomto agilně vedeném projektu se dorozumíte anglicky nebo francouzsky.

Oblasti, které vám svěříme do rukou:

 • Analýza a dokumentace obchodních požadavků;
 • Analýza obchodního modelu;
 • Analýza podnikových procesů;
 • Asistence v obchodních případech, vizionářských dokumentech, projektových chartách a bezpečnostních plánech;
 • Modelování obchodních procesů;
 • Funkční požadavky a analýza obchodních případů;
 • Analýza rizik.

Zkušenosti a dovednosti, které potřebujete:

 • Dobrá znalost problematiky informačních systémů, architektury a administrativních obchodních procesů velkých organizací;
 • Dobrá znalost analytických/modelovacích nástrojů a technik (diagram případu použití, stavový diagram, model vztahů mezi entitami, interakční diagramy atd.);
 • Dobrá znalost BPMN, UML, CASE nebo jiných s rovnocennou hodnotou;
 • Zkušenosti s UX analýzou, relačními databázemi a webovými technologiemi;
 • Dobrá znalost Wiki a spolupracujících webů;
 • Znalost metodik vývoje softwaru (např. RUP, Agile) a zkušenosti s jeho agilním vývojem (refaktoring, test-driven vývoj, modelování uživatelských stories) - nejlépe minulá zkušenost na pozici Product Ownera v agilním procesu vývoje SW;
 • Silná kapacita při přípravě a psaní obchodní analýzy;
 • Schopnost mluvit s obchodním či technickým publikem a prezentace na vysoké úrovni;
 • Vynikající kritický myslitel pomocí logiky a argumentace k identifikaci silných a slabých stránek alternativních řešení;
 • Schopnost aplikovat vysoké standardy kvality v postupech řízení kvality IS.

--------------------------------------------------------------------------------------

Základní dovednosti:

Předchozí zkušenosti v bankovním sektoru s důrazem na činnosti v oblasti řešení krizí;

Účast na vývoji aplikací pro řešení krizí;


Naše benefity

Benefit

stravenkový paušál

Benefit

dovolená navíc

Benefit

sick days

Benefit

flexibilní pracovní doba

Benefit

možnost home office

Benefit

školení, workshopy a kurzy včetně certifikací

Benefit

kurzy cizího jazyka

Benefit

MultiSport karta nebo příspěvek na sportovní / rehabilitační aktivitu

Benefit

ovoce na pracovišti

Benefit

vstupenky do ZOO

Benefit

vlastní tělocvična a kolárna - zapojujeme se do akce „Do práce na kole“

Benefit

relax zóna s televizí a Xboxem

Benefit

mnoho teambuidingových akcí a firemních akcí